…единствена…

Умирам в сенките, които безшумно пристъпват в съзнанието ти.

Губя се в силуетите, които вечер танцуват в сънищата ти.

Давя се в думите, изричани пред други.

Бавно изчезвам от тебе.

Превръщам се в безплътност и хлад.

И в едно нежно очакване

Да ме пожелаеш

По-силно…

По-истински…

Да ме потърсиш…

Да ме уловиш в силните си ръце

И никога да не ме пуснеш

Да си отида…

Моля се…

И мечтая…

Просто така…

Да съм единствена

За тебе….

И поне веднъж…

Да не съм на второ място….

Ледена кралица

Заключвам малките стаички в сърцето си,

Които създадох за теб…

Затварям сънищата си за твоя образ,

Превръщам ги в бели листове самота

И ги залепям по възглавницата си….

Нощта ме облича в студените воали

На болката и горчивината…

Косите ми събират сълзите

И белязват лицето ми с горещите белези

На счупени мечти

И развалени надежди….

Тъмнината поглъща душата ми…

За пореден път…

За последен път…

Защото никога повече

Аз няма да нося топлота….

От днес ще бъда

Ледена кралица

 

Музикално

Има съвършенства като това, които те карат да се влюбиш, които превръщат дъха ти, ударите на сърцето в музика; които се сливат със съществото ти и ти губиш контрол, опиянен от красотата, нежността и изящния диалог на нотите.  Безмълвие… защото думите се разпиляват, губят силата си, изчезват от върха на езика…защото единствено можеш да слушаш…защото единствено си способен да обичаш…

Divine…